CITAČNÝ ŠTÝL a ZOTERO - výzva pre všetkých
Milí vyučujúci kolegovia a študenti,

Katedra biblických vied v spolupráci s knižnicou kňazského seminára vám ponúka a zároveň vrelo odporúča jednoduché a účinné riešenie formátovania písomných prác podľa oficiálnej smernice RKCMBF UK Bratislava.
(Nielen) z tejto stránky našej seminárnej knižnice môžete nájdené bibliografické záznamy prehľadne uložiť a ďalej upravovať v programe Zotero a následne ich použiť v citáciách a bibliografii priamo vo vašej písomnej práci pomocou citačného štýlu fakulty na odkaze vľavo, alebo pomocou množstva iných štýlov dostupných v Zotero Style Repository. Tu je príručka k použitiu tohto nástroja v textovom editore spolu s návodom na správne vyplnenie polí v Zotere pomocou ilustračných vzorov.

Hlavným cieľom používania tejto metódy je zjednotenie formátovania písomných prác všetkých študentov, ako aj vyčistenie poznámok pod čiarou a bibliografií od zbytočných formálnych chýb.

Výrazne si tým ušetríte námahu pri vypracovaní dokumentu a získate tak viac času na samotný výskum a tvorivé myslenie.

Veríme, že túto ponuku prijmete a využijete ju pre dobro svoje aj iných!

Za katedru biblických vied a knižnicu KS v Badíne,
Pavol Vilhan


Connexion à votre compte :
Identifiez-vous avec votre adresse courriel

Propulsé par Koha